jesuslovechurch_introduce.jpg
1.png
2_3.png
2.png
4.png
5.png
6.png
찾아오시는 길

교회 주소 (1부 예배)

14740-H Flint Lee Rd., Chantilly, VA 20151

(주소를 클릭하시면 구글맵으로 이동합니다)

Tel) 703-307-3579, 703-307-3106  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
교회 주소 (2부 예배)

11400 Shirley Gate Ct., Fairfax, VA 22030

(주소를 클릭하시면 구글맵으로 이동합니다)

Tel) 703-307-3579, 703-307-3106  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
banner_2.jpg
service_title1.png
 • 주일예배: 

        1부 오전 8:00 (Chantilly)

        2부 오후 2:00 (Fairfax)

 • 금요집회: 오후 9:00(1 주-Fairfax) 오후 8:30 (2,3,4,5 주-Chantilly)

 • 새벽기도회(화~금): 오전 5:30 (Chantilly)

 • 유초등부예배: 주일 오후 2:00 (Fairfax)

 • 중고등부예배: 주일 오후 2:00 (Fairfax)

 • 대학청년부예배

        주일 오후 2:00 (Fairfax)

        토요 오후 6:00 (Fairfax)

 • EM 예배: 주일 오후 2:00 (Fairfax)

service_title2.png
 • 새가족 성경공부: 4주 과정

 • 일대일 제자양육:

       16주 과정

 • 제자훈련: 32주 과정

 • 성경일독 학교: 2년 과정

 • 셀 모임: 주일 저녁 및 주중

 • 한글학교: 토요 오전 10:00